TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ YÖNETİM, DİSİPLİN, DENETLEME KURULLARI

TBB BAŞKANI

Av. R. Erinç Sağkan

Av. R. Erinç SAĞKAN

Başkan

YÖNETİM KURULU

Av. Sibel SUİÇMEZ

Av. Sibel SUİÇMEZ 

Başkan Yardımcısı
Başkanlık Divanı Üyesi

Av. Gürkan ALTUN

Av. Gürkan ALTUN 

Başkan Yardımcısı
Başkanlık Divanı Üyesi

Av.Veli KÜÇÜK

Av. Veli KÜÇÜK 

Genel Sekreter
Başkanlık Divanı Üyesi

Av. Gökhan BOZKURT

Av. Gökhan BOZKURT

Sayman
Başkanlık Divanı Üyesi

Av. Hicran KANDEMİR

Av. Hicran KANDEMİR

Üye

Av. Abdülbaki ÇELEBİ

Av. Abdülbaki ÇELEBİ

Üye

Av. Ercan Demir

Av. Ercan DEMİR

Üye

Av. Nizam DİLEK

Av. Nizam DİLEK

Üye

Av. Ali Bayram

Av. Ali BAYRAM

Üye

Av. Ramazan Erhan TOPRAK

Av. Ramazan Erhan TOPRAK

Üye

DİSİPLİN KURULU

Av. Mahmut KARATEKİN

Av. Mahmut KARATEKİN

Başkan

Av. Faik YILDIZ

Av. Faik YILDIZ

Üye

Av. Fedayi Doğruyol

Av. Fedayi DOĞRUYOL

Üye

Av. Attila ÇELK

Av. Attila ÇELİK

Üye

Av. Ali ARTUK

Av. Ali ARTUK

Üye

Av. Türkan KARAKOÇ

Av. Türkan KARAKOÇ

Üye

Av. Gamze YAŞAR

Av. Gamze YAŞAR

Üye

DENETLEME KURULU

Av. Haluk Murat POYRAZ

Av. Haluk Murat POYRAZ

Üye

Av. Ünal KESKİN

Av. Ünal KESKİN

Üye

Av. İrfan VURUCU

Av. İrfan VURUCU

Üye