TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ YÖNETİM, DİSİPLİN, DENETLEME KURULLARI

TBB BAŞKANI

YÖNETİM KURULU

Av. Ünsal TOKER

Av. Ünsal TOKER 

Başkan Yardımcısı
Başkanlık Divanı Üyesi

Av. Hüseyin ÖZBEK

Av. Hüseyin ÖZBEK 

Başkan Yardımcısı
Başkanlık Divanı Üyesi

Av. Sabiha TEKİN

Av. Sabiha TEKİN 

Genel Sekreter
Başkanlık Divanı Üyesi

Av. Sabri Erdal GÜNGÖR

Av. Sabri Erdal GÜNGÖR 

Sayman
Başkanlık Divanı Üyesi

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU