ADLİ KOLLUK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA

7089
A

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ’NİN AÇTIĞI DAVA ÜZERİNE ADLİ KOLLUK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA VERİLEN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARINA YAPILAN İTİRAZ REDDEDİLDİ

27 Aralık 2013 tarihli basın duyurumuzla ilan edildiği üzere; Adli Kolluk Yönetmeliği’ne karşı Türkiye Barolar Birliği’nin açmış olduğu iptal davasında Danıştay tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmişti.  Böylece savcıların vermiş oldukları talimatların başsavcı onayına sunulması; kolluğun, savcıların talimatlarını yerine getirirken başsavcının da olurunu aramaya kalkışmaları; kolluğun el koyduğu olayları yargısal faaliyetle hiçbir ilgisi olmayan mülki amirlere bildirmesine dair düzenlemenin yürütmesi durdurulmuştu.

Danıştay 10. Dairesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararına karşı İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı itiraz etti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yürütmeyi durdurma kararına yapılan itirazı görüşerek itirazın reddine karar verdi.

Karar için tıklayınız 

Önceki duyuru: http://www.barobirlik.org.tr/Detay22162.tbb