Alım Duyurusu

11239
A
Bu ilanın son teklif süresi geçmiştir.
Meslekiçi Eğitim Seminerleri için Büyük Salon içi afişi yaptırılacaktır.
 
 

İlgilenenlerin 15 Kasım 2013 Tarihine kadar tekliflerini Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.