AV. SERTUĞ SÜRENOĞLU'NA UYGULANAN İŞKENCE İLE İLGİLİ SAVCILIK DOSYASI İŞLEMDEN KALDIRILMAMIŞ OLUP SÜREÇ TBB AVUKAT HAKLARI MERKEZİ İLE İSTANBUL BAROSU AVUKAT HAKLARI MERKEZİ TARAFINDAN YAKİNEN TAKİP EDİLMEKTEDİR. 

1634

KAMUOYUNA DUYURU

24.06.2020 tarihinde basına ve sosyal medyaya yansıyan bir haberde Av. Sertuğ Sürenoğlu'na işkence yapan kolluk kuvetlerinin tamamen aklandığı ve savcılık dosyasının işlemden kaldırıldığı ifade edilmiştir.
Av. Sertuğ Sürenoğlu'na uygulanan işkence ile ilgili olarak yürütülen tüm süreç TBB Avukat Hakları Merkezi internet sitesinden kamuoyuna duyurulmuştur.

Kamuoyu duyurumuz için tıklayınız.

Av. Sertuğ Sürenoğlu'nun uğradığı işkence ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2019/69192 Memur Sor. No.lu dosyasından soruşturmanın devam etmekte olduğunu, dosyanın TÜRKİYE Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi ile İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi tarafından yakınen takip edildiğini, basına ve sosyal medyaya yansıyan savcılık dosyasının işlemden kaldırıldığına ve sorumluların tamamen aklandığına ilişkin haberin hangi bilgiye dayanılarak ve ne amaçla hazırlandığını bilemediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. 

Saygılarımızla. 

TÜRKİYE Barolar Birliği 
Avukat Hakları Merkezi