BAROLARIN KURULDUKLARI ŞEHRİN İSMİNDEN BAŞKA BİR İSİM KULLANMASI YASAKTIR

4127

7249 sayılı “Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la Avukatlık Kanunu’nda yapılan değişiklikle, “Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde TÜRKİYE Barolar Birliği, tüzel kişilik kazanma tarihini esas almak ve birden başlamak suretiyle baroları o ilin adıyla numaralandırır.” hükmü getirilmiştir.

Baroların farklı isimleri kullanmaları ve tescil ettirmeleri yasaktır.

Bu konuda TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlığı’nca Türk Patent ve Marka Kurumu’na resmi yazı ile bilgi verilmiştir.

öte yandan baroların tescili Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından değil, yine kanuna göre TÜRKİYE Barolar Birliği tarafından yapılacaktır. Kuruluşu tamamlanmayan baronun tescili de mümkün değildir. Kanun uyarınca baroların kuruluşunda kuruldukları ilin adından başka bir isim kullanması yasaklanmıştır.

çoklu baronun Anayasa’ya aykırılığı konusundaki görüşümüz de kamuoyuna açıklanmıştır.

Açıklamamız için tıklayınız


TÜRKİYE Barolar Birliği