Duyuru 2012/37

8033
A

Ankara 21.06.2012
BARO BAŞKANLIĞI  
DUYURU NO:2012/37

Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğü’nden alınan 13.06.2012 günlü 17594 sayılı yazı ve eki Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nün 03.05.2012 günlü görüş yazısı ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu yazıda özetle; mahkemelerce ve icra müdürlüklerince yazılan müzekkerelerde; Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 16.maddesi hükmü uyarınca, yazıyı imzalayan makam sahibinin, sicilinin, ad ve soyadının, unvanının, imzasının, mührünün bulunması; elde verilen müzekkerelerde de Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği’nin 542.maddesinde belirtilen biçimde işlem yapılması gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunar, konunun meslektaşlarımıza da duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla

 

Eki: 4 sayfa

  Avukat V.Ahsen COŞAR
Türkiye Barolar Birliği
Başkan