Duyuru 2012/73

7031
A

Ankara 21.12.2012
BARO BAŞKANLIĞI  
DUYURU NO:2012/73

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın 09.11.2012 günlü ve B.03.0.HİG.0.10-199/98/25321 sayılı yazısı ve ekleri ilişikte gönderilmiştir.

İlgi yazı konusu “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği Taslağı” ile ilgili Baronuz görüşlerinin 04 Ocak 2013 Cuma günü mesai bitimine kadar Birliğimize bildirilmesini rica ederim.

Saygılarımla.

 
  Avukat V.Ahsen COŞAR
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Ek 3 için tıklayınız