Duyuru 2013/43

6571
A

Ankara 12.06.2013
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2013/43

 

16.04.2013 tarih ve 28620 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 21.Maddesi Hakkında İptal Davası Açılmasına” Birliğimiz Yönetim Kurulunun 31.05.2013 günlü toplantısında karar verilmiştir.

Alınan karar gereği Danıştay’da açılan iptal davasına ilişkin dilekçenin bir örneği ekte gönderilmiştir.

Bu konuda Barolarımızın da ayrı ayrı dava açmalarının güç birliğini göstermek anlamında faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

 

 


Eki : 1