Duyuru 2013/64

6991
A

Ankara 05.08.2013
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2013/64

6332 sayılı Kanun ile kurulan Türkiye İnsan Hakları Kurumunca hazırlanan "İnsan Hakları İhlali İddialarına İlişkin Başvuruların İncelenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik Taslağı" ek'te gönderilmiştir.

Yönetmelik Taslağı hakkındaki Baronuzun ve İnsan Hakları Komisyonunuzun görüşlerinin 20.08.2013 tarihine kadar Birliğimize gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Saygılarımla

 

İnsan Hakları İhlali İddialarına İlişkin Başvuruların İncelenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik Taslağı


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı