Duyuru 2014/87

7456
A

Ankara 15.10.2014
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2014/87

İlgi: Türkiye Bankalar Birliğinin 25.09.2014 tarih ve 25184 sayılı yazısı hakkında.

Türkiye Bankalar Birliğinden alınan ilgide kayıtlı yazı; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve Reklam Yasağı Yönetmeliği hükümlerine aykırı hareket eden aracı firmalar hakkında gerekli tedbirlerin alınması talebini içermektedir.

Barolarımızın da Avukatlık Kanununa aykırı faaliyet gösteren bu tür firmalarla ilgili olarak hukuki girişimlerde bulunmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Gereğini bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla.Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı