Duyuru 2015/87

12648
A

Ankara 09.11.2015
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2015/87

İlgi: 17.08.2015 günlü 2015/71 sayılı duyurumuz.

İlgide belirtilen duyurumuzda 31.12.2014 tarih ve 29222 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin bazı hükümlerinin yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Adalet Bakanlığı tarafından Danıştay 8.Dairesinde 2015/787 Esas sayısı ile açılan davada, “…Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin "Genel Hükümler" bölümünde yer alan 11.maddesinin 5. ve 6. fıkrası, 15.maddesinin 4.fıkrası, 22.maddesinin "Avukatlık Ücret Tarifesi" bölümünün İkinci Kısım, İkinci Bölümünde yer alan 6.maddesinin, 15.maddesinin (b) bendi ile 18.maddenin (b) bendinin, yürütülmesinin durdurulmasına…” karar verildiği duyurulmuştur.

Sözü edilen yargı kararı uyarınca hazırlanan “2014-2015 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife”09 Kasım 2015 tarih 29527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesi uyarınca Danıştay 8. Dairesi’nin E.2015/787 sayılı dosyasında açılan davada tesis edilen 23.06.2015 tarihli yürütmenin durdurulması kararının gereğinin yerine getirilmesi amacıyla hazırlanan Tarifenin bir örneğini bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

İLGİLİ DANIŞTAY KARARI İÇİN TIKLAYINIZ

DANIŞTAY YD KARARI'NA KARŞI İTİRAZ DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ