Duyuru 2015/92

5957
A

Ankara 01.12.2015
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2015/92

Hukuk alanında doçent ve üzeri akademik unvana sahip olanlar ile adli yargı hakim emeklilerinin sınavdan muaf şekilde sigorta hakemi olmalarına olanak sağlayan düzenlemenin yürürlüğü örneği ekli Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun YD İtiraz No:2015/342 sayılı kararı ile durdurulmuştur.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki:Karar