Güncel

22969
A

Sayın Başkanlarım ve Çok Değerli Meslekdaşlarım,

Bütün meslekdaşlarımızı ilgilendiren " karşı taraf vekalet ücretinin " Katma Değer Vergisi'ne tabi olmaması gerektiğine ilişkin İstanbul 11.Vergi Mahkemesi nezdinde açmış olduğum davanın kabul edildiğini sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu bildirmek isterim.

Yazı ekinde sunulan vergi mahkemesi kararının gerekçesinde de açık bir şekilde belirtildiği gibi,karşı taraf vekalet ücreti KDV'nin konusuna girmemektedir.

Şöyleki;

" .. Avukatın gerek vekalet sözleşmesine dayalı olarak müvekkilinden elde ettiği ücret, gerekse mahkeme kararıyla karşı taraftan elde ettiği ücret serbest meslek kazancı olup serbest meslek kazancının katma değer vergisine tabi olabilmesi için bir hizmet sunumuna dayalı olması zorunludur. Hizmetin ise, tarafların karşılıklık iradeleriyle akdettikleri sözleşmeye dayalı olması ve bu hizmetin doğrudan doğruya ve mühasıran, muhatap için yapılmış olması gerekmektedir.
       
Mahkeme kararı uyarınca karşı taraf avukatına ödenen vekalet ücreti, ödeyen tarafın karşı taraf avukatından aldığı bir hizmetin karşılığı değildir. Tamamen Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve Avukatlık Kanuna göre mahkeme kararı uyarınca ödenmektedir. Zaten belirtilen şekilde vekalet ücretine hak kazanan avukatların, karşı/borçlu tarafa serbest meslek faaliyeti kapsamında bir hizmet sunması hukuken mümkün olamaz. Dolayısıyla, Avukatlık Kanunu’na göre haklı çıkan tarafın avukatına ait olan bu vekalet ücretinin, elde eden avukat için Gelir Vergisi Kanunu açısından serbest meslek kazancı niteliğinde olmasına rağmen, hem verilen hizmet karşılığı elde edilen bir bedel niteliğinde olmaması, hem de hizmet verilen kişiden tahsil edilen bir bedel olmaması sebebiyle, katma değer vergisinin konusuna girmemektedir."

Mahkeme kararına karşı vergi dairesi, Danıştay nezdinde kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde temyiz talebinde bulunabilir. Mahkeme kararının temyizen incelenmesi sonunda kararın tasdik edilmesi halinde bu konuda içtihat oluşacağından uygulamanın bu yönde değişmesi sözkonusu olacaktır.

Ayrıca,

1- Karşı taraftan alınan vekalet ücreti ile ilgili olarak açmış olduğum vergi davası, bireysel olmaktan ziyade tüm avukatları ilgilendirdiğinden, İstanbul Baraosu Başkanlığı ve Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının vergi mahkemesi nezdindeki müdahale talepleri,

2- Duruşmada benim yanımda yer alan, duruşma avukatlığımı yapan Av.Tayfun Aktaş ve Av.Dilek Tasören'in üstün başarılı savunmaları,

3- Pr.Dr.Nihal Saban hocamın unutulmayacak sıcak ilgi ve destekleri ile konuya ilişkin bilimsel makaleleri,

4- Davamın açılması için yapılan hazırlık çalışmalarından başlamak üzere davanın kabul edilmesine kadar geçen süre zarfında bana destek veren ilgi ve bilgileri ile yardımcı olan başta Av.Eser Gültekin ve Selçuk Özgenç olmak üzere İstanbul Barosu'nun Vergı Merkezi Üyeleri,

Sözkonusu kararın alınmasında etken olmuşlardır.

Bu nedenle;

İstanbul Barosu ve TBB'nin Sayın Başkanı ve Sayın Yönetim Kurulu Üyelerine, İstanbul Barosu Vergi Merkezinin Sayın Üyelerine, Duruşma avukatlığımı yapan Sayın Av.Tayfun Aktaş ve Sayın Av.Dilek Taşören ile Sayın Prof.Dr.Nihal Saban'a şükranlarımı bildiririyorum.

Mahkeme kararı tüm meslekdaşları ilgilendirdiği için TBB ve İstanbul Barosu Web Sitelerinde yayınlanması suretiyle meslekdaşlarımın bilgilendirilmelerinin yerinde olacağı düşüncelerimi takdirlerinize arz ederim.

Saygılarımla.

Av. Mehmet Kaya
İlgili kararı görüntülemek için tıklayınız