Güncel

6107
A

11.07.2013 tarih 28704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 24.07.2013 tarihinde yürürlüğe giren “Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 4. maddesi ile “Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik”in 6. maddesinin 1. fıkrasına getirilen “Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde” ibaresinin, 7. maddesi ile “Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik”in değişen 11. maddesinin 1. fıkrasının son cümlesinde yer alan “geçici olarak” ibaresinin, 3. fıkrasına getirilen “acil durum halleri ile” tümcesinin ve “Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlük maddesi olarak düzenlenen 14. maddesi ile “Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik”in değişen 25. maddesinin (a) bendinin iptali ile yargılama sonuçlanıp hüküm kesinleşinceye kadar yürütmenin durdurulması istemi ile Türkiye Barolar Birliği tarafından Danıştay 10. Dairesi’nin E.2013/5543 sayılı dosyasına kayıtlanan dava 06.09.2013 tarihinde açılmıştır.