Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi Hakkında

8273
A

20 Eylül 2011 tarihli ve 28060 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ceza Muhakemesinde Ses Ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik”in kimi maddelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması için 13 Ekim 2011 tarihinde Başkanlığımızca dava açılmış olup, dava Danıştay Onuncu Dairesinin 2011/10281 Esasına kayıtlıdır.

Diğer taraftan Birliğimiz tarafından, SEGBİS olarak adlandırılan UYAP Bilişim Sisteminde ses ve görüntünün aynı anda elektronik ortamda iletildiği, kaydedildiği ve saklandığı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle ilgili olarak sistemde avukatların lehine olacak düzenlemelerin yapılması hususundaki çalışmalarımız devam etmektedir.

Dava Dilekçesi için tıklayınız