Büyük Avukat Dayanışması, depremden etkilenen meslektaşlarımız için bağış kampanyası

TBB’DEN ZORUNLU TRAFİK SİGORTASINA DAVA

9515

Türkiye Barolar Birliği, yeni yürürlüğe giren “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları”nın iptali istemiyle Danıştay’da dava açtı.

Türkiye Barolar Birliği, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ve 1 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe giren yeni “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları”nın iptali istemiyle Danıştay’da dava açtı.

Danıştay Başkanlığı’na sunulan dilekçede; düzenlemenin Anayasa’ya, Karayolları Trafik Kanunu’na, Avukatlık Kanunu’na, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na aykırı olduğu ileri sürüldü.

Dilekçede ayrıca Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın yeni zorunlu trafik sigortası şartları ile sigorta şirketleri karşısında güçsüz konumda bulunan sigortalıları ve üçüncü kişileri korumak yerine, zaten güçlü konumdaki sigorta şirketlerinin lehine düzenlemeleri benimsediği ifade edildi.

İptali ve yürütmesinin durdurulması istenen hükümler arasında; zorunlu trafik sigortası kapsamında zarar görenlere ödenecek tazminatların hesaplama yöntemleri, zorunlu trafik sigortası güvence kapsamının daraltılması, trafik kazası neticesinde “çıkma parça” ile araç tamiri yapılması, sigortalının avukatını seçme özgürlüğüne müdahale edilmesi ile ilgili düzenlemeler yer alıyor.

Dilekçe için tıklayınız