Büyük Avukat Dayanışması, depremden etkilenen meslektaşlarımız için bağış kampanyası

TBB’NİN TWITTER’A ERİŞİMİN ENGELLENMESİNİN İPTALİ AMACIYLA AÇTIĞI DAVA

4383

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ’NİN TWITTER’A ERİŞİMİN ENGELLENMESİNİN İPTALİ AMACIYLA AÇTIĞI DAVADA, DANIŞTAY 13. DAİRESİ ANAYASA MAHKEMESİ’NE BAŞVURDU

Türkiye Barolar Birliği’nin twitter.com adresine erişimin tamamen engellenmesinin iptali amacıyla açmış olduğu davada, Danıştay 13. Dairesi, 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”un 8. maddesinin 4. fıkrasının Anayasa’nın 22. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

5651 sayılı Kanun’un 8. maddesinin 4. fıkrasına göre, katalogda sayılan suçlardan dolayı içerik ve/veya yer sağlayıcının yurtdışında olması halinde; ayrıca, çocukların cinsel istismarı, müstehcenlik ve fuhuş suçlarını oluşturan içerikler söz konusu ise, içerik ve/veya yer sağlayıcı yurt içinde bulunsa dahi, TİB tarafından erişimin engellemesi kararının re’sen verilebileceği düzenlenmektedir. Oysa Anayasa’nın 22. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen durumlarda, kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emriyle haberleşmenin engellenebileceği belirtilmekle birlikte; yetkili merciin kararının yirmi dört saat içinde görevli hakimin onayına sunulacağı kurala bağlanmıştır.

Danıştay kararı için tıklayınız