YOUTUBE’UN TÜM YAYININA ERİŞİMİN ENGELLENMESİ KARARI KALDIRILDI

6372
A

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ’NİN İTİRAZI ÜZERİNE
YOUTUBE’UN TÜM YAYININA ERİŞİMİN ENGELLENMESİ KARARI KALDIRILDI

Türkiye Barolar Birliği’nin youtube.com adresine erişimin tamamen engellenmesi nedeniyle yaptığı itiraz üzerine Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi tüm yayına erişimin engellenmesine dair kararın kaldırılmasına karar vermiştir.

İlgili kurumlar, Anayasa’nın 26. maddesi uyarınca güvence altına alınan “ifade özgürlüğü” ihlaline son vererek mahkeme kararını derhal uygulamalıdır.

Saygılarımızla.

Türkiye Barolar Birliği

Dilekçe ve karar için tıklayınız

Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi'nin 2014/381 D. İş sayılı kararı 04.04.2014 tarihinde saat 11.50’de Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na teslim edilmiştir.

Teslim belgesi için tıklayınız