ETKİNLİKLER

"Kıbrıs'ta Son Söz" Paneli
222
950.yılında Kutadgu Bilig ve Adalet Etkinliği
611
Türkiye Barolar Birliği 50. yılı ve 2019-2020 Adli Yıl Açılışı Dolayısıyla Anıtkabir Ziyareti
592
Yapay Zeka, Emek ve Emeğin Hukuku Sempozyumu
7395
501
Yargı Kararlarında Çocuk Adaleti Sempozyumu
2920
Vergi Hukukunda Güncel Sorunlar Sempozyumu
4006
Bedensel Zararlar Konusunda Yüksek Mahkeme Görüşleri
3446
Ekonomik Kriz Dönemlerinde Emekçinin Hukuku Sempozyumu
2436
27.Yılında Hocalı Katliamı
1497
Hukuk ve Çevresel Etkiler Açısından Jeotermal Enerji Çalıştayı
1329
Bir Modernite Sorunu Olarak Ermenicilik
1110
Sayfa 1 / 14