ETKİNLİKLER

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da Yapılan Değişiklikler ve Uygulamaya Etkileri Sempozyumu
322
Çevre, İklim Değişikliği ve Anayasacılık Konferansı 20-21 Ekim 2022 (Environment, Climate Change and Constitutionalism Conference 20-21 October 2022)
594
TBB, Tüm Barolara Avukat Hakları Eğitimi Vermek İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
399
2022- 2023 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
89202
1083
MÜLTECİ HUKUKU VE ULUSLARARASI KORUMA ONLINE EĞİTİMİ-18 HAZİRAN 2022
14696
TBB Kariyer ve Mesleki Gelişim Merkezi "Merkez Tanıtım ve Kariyer Programı"
5792
6-7-8-9. Farkındalık Arttırma Toplantıları Online Konferanslar
7450
Çocuk Adalet Sisteminin Geleceği Sempozyumu
2484
"Arabuluculukta Etkin Taraf Avukatlığı" Konferansı
3134
Kadınların Yaşam Hakkı, Medeni Haklar ve Ayrımcılık Sempozyumu
2733
Sayfa 1 / 16