ETKİNLİKLER

"Kıbrıs'ta Son Söz" Paneli
2584
950.yılında Kutadgu Bilig ve Adalet Etkinliği
4471
Türkiye Barolar Birliği 50. yılı ve 2019-2020 Adli Yıl Açılışı Dolayısıyla Anıtkabir Ziyareti
1008
Yapay Zeka, Emek ve Emeğin Hukuku Sempozyumu
7644
566
Yargı Kararlarında Çocuk Adaleti Sempozyumu
3007
Vergi Hukukunda Güncel Sorunlar Sempozyumu
4138
Bedensel Zararlar Konusunda Yüksek Mahkeme Görüşleri
3542
Ekonomik Kriz Dönemlerinde Emekçinin Hukuku Sempozyumu
2506
27.Yılında Hocalı Katliamı
1637
Hukuk ve Çevresel Etkiler Açısından Jeotermal Enerji Çalıştayı
1413
Bir Modernite Sorunu Olarak Ermenicilik
1164
Sayfa 1 / 14