ETKİNLİKLER

Yapay Zeka, Emek ve Emeğin Hukuku Sempozyumu
6977
328
Yargı Kararlarında Çocuk Adaleti Sempozyumu
2783
Vergi Hukukunda Güncel Sorunlar Sempozyumu
3848
Bedensel Zararlar Konusunda Yüksek Mahkeme Görüşleri
3330
Ekonomik Kriz Dönemlerinde Emekçinin Hukuku Sempozyumu
2354
27.Yılında Hocalı Katliamı
1409
Hukuk ve Çevresel Etkiler Açısından Jeotermal Enerji Çalıştayı
1232
Bir Modernite Sorunu Olarak Ermenicilik
1019
1970
İnşaat Sektöründe Son Dönem İşçi Hareketleri Nedenleri ve Hak İhlalleri
1287
Sayfa 1 / 14