ETKİNLİKLER

Yapay Zeka, Emek ve Emeğin Hukuku Sempozyumu
9450
1551
Yargı Kararlarında Çocuk Adaleti Sempozyumu
4053
Vergi Hukukunda Güncel Sorunlar Sempozyumu
5362
Bedensel Zararlar Konusunda Yüksek Mahkeme Görüşleri
4491
Ekonomik Kriz Dönemlerinde Emekçinin Hukuku Sempozyumu
3421
27.Yılında Hocalı Katliamı
2845
Hukuk ve Çevresel Etkiler Açısından Jeotermal Enerji Çalıştayı
2319
Bir Modernite Sorunu Olarak Ermenicilik
1862
3025
İnşaat Sektöründe Son Dönem İşçi Hareketleri Nedenleri ve Hak İhlalleri
2352
Sayfa 6 / 19