ETKİNLİKLER

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Türkiye'de Yasa Yapım ve Torba Kanun Süreçleri Sempozyumu
5321
Hayvan Hakları Kurultayı 26 Kasım 2022
2102
Av. Noyan Özkan Çevre ve Ekoloji Mücadelesi Onur Ödülü Töreni - 2022
794
"Prof. Dr. Rona Aybay Anısına Olağanüstü Rejimlerde İnsan Haklarını Savunmak" sempozyumu hk.
567
Türkiye Barolar Birliği ve Mesleki Yeterlilik Kurumu işbirliği ile yapılacak Europass Eğitimi
12650
Bilişim Suçları Özel Eğitim Programı
7870
Kripto Varlıklar ve Dijital Dönüşüm Sempozyumu
1843
ULUSLARARASI ADALETE ERİŞİM KONFERANSI 22-23 EKİM 2022 TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR
1922
Öğrencilerin Barınma Hakkı ve Yurt Sorunu Paneli
1454
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da Yapılan Değişiklikler ve Uygulamaya Etkileri Sempozyumu
4009
Çevre, İklim Değişikliği ve Anayasacılık Konferansı 20-21 Ekim 2022 (Environment, Climate Change and Constitutionalism Conference 20-21 October 2022)
5571
Sayfa 3 / 19