Duyuru 2013/70

20792
A

Ankara 23.09.2013
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2013/70

Birliğimiz Yönetim Kurulunun 09.09.2013 günlü, 2013-985 sayılı kararıyla görüşülerek Barolarımızın görüşlerine sunulmak üzere kabul edilen Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı ve Gerekçesi” ekte gönderilmiştir.

Söz konusu Yönetmelik Taslağı ve Gerekçesi hakkındaki değerli görüş ve önerilerinizin 04 Ekim 2013 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Birliğimize bildirilmesini önemle rica ederim.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki:

1-) Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı
2-) Gerekçe