BASIN BİLDİRİLERİ

KAMUOYUNA DUYURU
8052
MESLEKTAŞIMIZA YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ
7191