BASIN BİLDİRİLERİ

MESLEKTAŞIMIZA YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ
7555