Av. Metin FEYZİOĞLU

45303
A
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu
Av. Metin FEYZİOĞLU

Başkan
 
ÖZGEÇMİŞ;

•1969 İstanbul doğumlu;
•1990 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu;
•Ankara Barosu’na kayıtlı serbest avukat;
•Ankara Barosu Başkanı (2010-2012),(2012-2013)
•Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı (2007-2008)
•Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı;
•Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı, Profesör (2007);
•Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı, Doçent (2000);
•Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı, Yardımcı Doçent (1996);
•Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Programı Doktorası (1995);
•Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku dalında Yüksek Lisans(1992);
•Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü Hukuk İngilizcesi Programı(1990);
•Columbia University School of General Studies, American Program (1989);
•Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Başhukuk Müşavirliği (1998-2001);
•Birleşmiş Milletler bünyesinde hazırlık çalışmaları yürütülen Uluslararası
Ceza Mahkemesi müzakerelerine katılan Türk Heyetinde Dışişleri Bakanlığı adına delegelik (1998-2002);
•Türkiye Barolar Birliği Dış İlişkiler Komisyonu üyeliği (1996-2000);
•Notev Vakfı Başkanlığı (2007-2008);
•Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı (1998-2003)
•Ankara Hukuklular Vakfı Başkan Yardımcılığı (2007-2009);
•Münevver Gazeteciler Yetiştirme Derneği Başkanlığı (2007-2008);
•Karadeniz Ülkeleri Barolar Birliği Başkanlığı;
•Türk Siyasi İlimler Derneği üyeliği;
•Türk Ceza Hukuku Derneği üyeliği;
•Türkiye Cumhuriyeti Adalet Akademisi Genel Kurul üyeliği;
•Uluslararası Barolar Birliği (IBA) Section on Business Law üyeliği;
•Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu üyeliği;
•Ceza hukuku ve Anayasa hukuku alanlarında yazılmış olanlar başta olmak üzere çok sayıda kitap, makale, bildiri; yüzlerce konferans.